hellochess.cn 国际象棋充电站
国际象棋学习分享和交流

战术习题-PGN

=国际象棋开局速查(点我)

=PGN对局动图和中文讲解(点我)

=波尔加习题  一步杀     两步杀     三步杀

=马头书习题

闪击   引离   引入  开线   阻碍   阻塞   升变

消除保护   破坏兵形   穿透攻击 战术组合

=战术组合900题     四步杀

菲舍尔难忘的60局    卡帕布兰卡最佳残局60局    卡帕布兰卡基本战术

拉尔森最佳对局50局   初学者残局128例

残局1000例

=开局陷阱300局   意大利陷阱    海员杀局 

  西西里陷阱   西班牙陷阱

=大师名局   阿廖欣    鲍特维尼克  卡帕布兰卡 尤伟 费舍尔